Ga naar de hoofdinhoud

Conoxia Gasvo Zuurst Linde Gas B10 2,2m3b200

terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
alt

over dit artikel

Normobare zuurstoftherapie

 • Behandeling of preventie van acute of chronische hypoxie.
 • Behandeling van clusterhoofdpijn

Hyperbare zuurstoftherapie

 • Behandeling van ernstige koolmonoxidevergiftiging (Bij koolmonoxidevergiftiging is hyperbare zuurstoftherapie essentieel bij patiënten die het bewustzijn hebben verloren, neurologische verschijnselen, cardiovasculaire disfunctie of ernstige acidose hebben of zwanger zijn (allemaal ongeacht COHb-gehaltes))
 • Behandeling van decompressieziekte, of van lucht-/gas embolie van andere oorsprong
 • Als ondersteunende behandeling bij osteoradionecrose
 • Als ondersteunende behandeling bij clostridiale myonecrose (gasgangreen)
12,23
Prijs ter indicatie

Bij het afhalen verrekenen we alle tussenkomsten waarop je recht hebt. Ook promoties die op dat moment lopen, worden toegepast.

 • Tussenkomsten waarop je recht hebt, worden steeds toegepast
 • Jouw vertrouwde apotheker geeft zo nodig advies
 • Altijd een aanspreekpunt bij vragen

over dit artikel

Normobare zuurstoftherapie

 • Behandeling of preventie van acute of chronische hypoxie.
 • Behandeling van clusterhoofdpijn

Hyperbare zuurstoftherapie

 • Behandeling van ernstige koolmonoxidevergiftiging (Bij koolmonoxidevergiftiging is hyperbare zuurstoftherapie essentieel bij patiënten die het bewustzijn hebben verloren, neurologische verschijnselen, cardiovasculaire disfunctie of ernstige acidose hebben of zwanger zijn (allemaal ongeacht COHb-gehaltes))
 • Behandeling van decompressieziekte, of van lucht-/gas embolie van andere oorsprong
 • Als ondersteunende behandeling bij osteoradionecrose
 • Als ondersteunende behandeling bij clostridiale myonecrose (gasgangreen)

gebruik

Normobare zuurstoftherapie

 • Gebruik de laagst mogelijk effectieve zuurstofconcentratie om de volgende streefwaarden te bekomen
  • zuurstofdruk (PaO2) > 60 mm Hg (7,96 kPa)
  • zuurstofsaturatie in het arterieel bloed > 90%
  • De zuurstofconcentratie in de ingeademde lucht (FiO2) moet ten minste 21% bedragen
  • Zuurstof kan in de volgende concentraties voor de genoemde duur veilig worden toegediend
  • tot 100% voor minder dan 6 uur
  • 60-70% voor 24 uur
  • 40-50% gedurende de tweede periode van 24 uur
  • Deze richtlijnen zijn niet van toepassing op pasgeborenen omdat retrolentale fibroplasie bij een veel lagere FiO2 optreedt.
  • Regelmatige controle van de arteriële zuurstofspanning (PaO2) of pulsoximetrie (arteriële zuurstofsaturatie (SpO2)) en klinische beoordeling zijn noodzakelijk.
  • De effectieve zuurstofconcentratie is ten minste 24%. Toediening van hogere zuurstofconcentraties (in sommige gevallen tot 100%) is mogelijk
  • Een hoge zuurstofconcentratie (> 60%) is geïndiceerd voor korte periodes in geval van ernstige astmatische crisis, longembolie, pneumonie en fibroserende alveolitis, etc.
  • De dosis moet worden afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt, met een debiet tussen 1 en 10 liter gas per minuut.
  • De effectieve zuurstofconcentratie wordt onder de 28% gehouden en soms zelfs onder de 24% bij patiënten met een ademhalingsstoornis waarbij de ademhaling wordt geprikkeld door hypoxie
  • Het debiet moet aangepast worden op basis van de bloedgaswaarden en bedraagt doorgaans 0,5 tot 2 liter/min.
  • De behandeling moet aangepast worden aan de hand van de bloedgaswaarden
  • De meest gebruikte toedieningssnelheid is 1 tot 3 liter/min. gedurende 15 tot 24 uur/dag
  • De CO2-concentraties moeten twee keer per 3 tot 4 weken of drie keer per maand worden gecontroleerd tijdens een stabiele periode van de ziekte.
  • Het debiet moet aangepast worden op basis van de bloedgaswaarden en bedraagt doorgaans 0,5 tot 15 liter/min
  • Een debiet tot 60 liter/min is mogelijk in noodsituaties.
  • FiO2: min. 21% en max 100%
  • Zuurstofconcentratie in de inademingslucht doorgaans max. 40%
  • Zuurstofdruk in arteriële bloed lager houden dan 13,3 kPa (100 mm Hg)
  • De behandeling moet worden gestart bij aanvang van een crisis
  • Concentratie: 100% zuurstof
  • Debiet: 7 liter/min. gedurende 15 min
  • Via nauwsluitend gezichtsmasker

Hyperbare zuurstoftherapie

 • De dosering en druk moeten altijd worden afgestemd op de klinische toestand van de patiënt en de behandeling mag alleen worden gegeven op doktersadvies.
 • Meest gebruikelijk is een druk tussen 2 en 3 atmosfeer.
 • Een behandelsessie duurt 45 tot 300 minuten, afhankelijk van de indicatie
 • Indien nodig kunnen de sessies twee tot drie keer per dag worden herhaald
 • Acute hyperbare zuurstoftherapie houdt soms maar één of twee sessies in, maar chronische therapie kan 30 of meer sessies verge
 • Zo snel mogelijk zuurstof in hoge concentraties (100%) geven totdat de carboxyhemoglobineconcentratie < circa 5%.
 • Snelle behandeling met 2,8 atmosfeer
 • Deze behandeling tot tien keer herhalen als de symptomen aanhouden
 • In dit geval wordt de dosering aangepast aan de klinische toestand van de patiënt en de bloedgaswaarden.
 • Doorgaans een dagelijkse sessie van 90-120 minuten bij 2,0-2,5 atmosfeer gedurende ongeveer 40 dagen
 • De eerste 24 uur een behandeling van 90 minuten bij 3,0 atmosfeer
 • Vervolgens tweemaaldaagse behandelingen gedurende 4 tot 5 dagen tot klinische verbetering optreedt

Toedieningswijze

 • Zelfstandig ademende patiënte
 • Toediening via neuskatheter of gezichtsmasker
 • Anesthesie: 'rebreathing'-systeem waarbij de uitgeademde lucht opnieuw wordt ingeademd via een teruginademings- of kringloopsysteem
 • Kunstmatige beademing
 • Oxygenator, die fungeert als kunstmatige long. (in omstandigheden waarbij extracorporale circulatie nodig is, bijv. hartchirurgie m.b.v. een cardiopulmonaal bypasssysteem of acute ademhalingsinsufficiëntie)
 • Hyperbare zuurstoftherapie wordt toegepast in een speciaal geconstrueerde drukkamer die is ontworpen voor hyperbare zuurstofbehandeling en waarin de druk kan worden verhoogd tot drie keer de atmosferische druk.
 • Hyperbare zuurstoftherapie kan ook worden toegediend via een nauwsluitend gezichtsmasker met een kap over het hoofd of via een tracheabuis
 • Zie bijsluiter

indicaties

Normobare zuurstoftherapie

 • Behandeling of preventie van acute of chronische hypoxie.
 • Behandeling van clusterhoofdpijn

Hyperbare zuurstoftherapie

 • Behandeling van ernstige koolmonoxidevergiftiging (Bij koolmonoxidevergiftiging is hyperbare zuurstoftherapie essentieel bij patiënten die het bewustzijn hebben verloren, neurologische verschijnselen, cardiovasculaire disfunctie of ernstige acidose hebben of zwanger zijn (allemaal ongeacht COHb-gehaltes))
 • Behandeling van decompressieziekte, of van lucht-/gas embolie van andere oorsprong
 • Als ondersteunende behandeling bij osteoradionecrose
 • Als ondersteunende behandeling bij clostridiale myonecrose (gasgangreen)

specificaties

cnk
4000402
voorschrift verplicht
Ja
verpakkingshoeveelheid
1
bewaring
kamertemperatuur (15°C tot 25°C)
bijsluiters