Ga naar de hoofdinhoud

Coperindo 10mg/2,5mg Filmomh Tabl 90

merk: Teva
geneesmiddel
terugbetaalbaar
geneesmiddel op voorschrift
Coperindo 10mg/2,5mg Filmomh Tabl 90 packshot
Coperindo 10mg/2,5mg Filmomh Tabl 90 packshot
Coperindo 10mg/2,5mg Filmomh Tabl 90 pillshot
1 van 3

over dit artikel

Dosering

één tablet Coperindo 10 mg/2,5 mg per dag als eenmalige dosis, liefst 's morgens en vóór een maaltijd in tenemen.

Ouderen

Bij ouderen moet het plasmacreatinine aangepast worden in functie van leeftijd, gewicht en geslacht. Debehandeling van ouderen kan worden gestart indien de nierfunctie normaal is en bloeddrukresponsgeëvalueerd werd.

Nierfunctiestoornis

In geval van ernstige of matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) is behandeling contrageïndiceerd.De gebruikelijke medische follow-up moet een frequente controle van creatinine en kalium omvatten.

Leverfunctiestoornis

Bij een ernstige leverfunctiestoornis is de behandeling gecontra-indiceerd.

Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing vereist.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Coperindo zijn nog niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten. Er zijngeen gegevens beschikbaar. Coperindo mag, bijgevolg, niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Oraal gebruik

35,96
Prijs ter indicatie

Bij het afhalen verrekenen we alle tussenkomsten waarop je recht hebt. Ook promoties die op dat moment lopen, worden toegepast.

  • Tussenkomsten waarop je recht hebt, worden steeds toegepast
  • Jouw vertrouwde apotheker geeft zo nodig advies
  • Altijd een aanspreekpunt bij vragen

over dit artikel

Dosering

één tablet Coperindo 10 mg/2,5 mg per dag als eenmalige dosis, liefst 's morgens en vóór een maaltijd in tenemen.

Ouderen

Bij ouderen moet het plasmacreatinine aangepast worden in functie van leeftijd, gewicht en geslacht. Debehandeling van ouderen kan worden gestart indien de nierfunctie normaal is en bloeddrukresponsgeëvalueerd werd.

Nierfunctiestoornis

In geval van ernstige of matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) is behandeling contrageïndiceerd.De gebruikelijke medische follow-up moet een frequente controle van creatinine en kalium omvatten.

Leverfunctiestoornis

Bij een ernstige leverfunctiestoornis is de behandeling gecontra-indiceerd.

Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing vereist.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Coperindo zijn nog niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten. Er zijngeen gegevens beschikbaar. Coperindo mag, bijgevolg, niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Oraal gebruik

gebruik

Dosering

één tablet Coperindo 10 mg/2,5 mg per dag als eenmalige dosis, liefst 's morgens en vóór een maaltijd in tenemen.

Ouderen

Bij ouderen moet het plasmacreatinine aangepast worden in functie van leeftijd, gewicht en geslacht. Debehandeling van ouderen kan worden gestart indien de nierfunctie normaal is en bloeddrukresponsgeëvalueerd werd.

Nierfunctiestoornis

In geval van ernstige of matige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 60 ml/min) is behandeling contrageïndiceerd.De gebruikelijke medische follow-up moet een frequente controle van creatinine en kalium omvatten.

Leverfunctiestoornis

Bij een ernstige leverfunctiestoornis is de behandeling gecontra-indiceerd.

Bij patiënten met een matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing vereist.

Pediatrische patiënten

De veiligheid en werkzaamheid van Coperindo zijn nog niet vastgesteld bij kinderen en adolescenten. Er zijngeen gegevens beschikbaar. Coperindo mag, bijgevolg, niet gebruikt worden bij kinderen en adolescenten.

Wijze van toediening

Oraal gebruik

indicaties

Coperindo is geïndiceerd als substitutietherapie voor de behandeling van essentiële hypertensie bij patiëntendie reeds onder controle worden gehouden met perindopril en indapamide, die op hetzelfde dosisniveau wordtingenomen.

specificaties

merkTeva
cnk
3535523
werkzame stofperindopril tosilaat
voorschrift verplicht
Ja
verpakkingshoeveelheid
90
bewaring
kamertemperatuur (15°C tot 25°C)
generisch product
Ja
bijsluiters