Ga naar de hoofdinhoud

Cronyxin 50mg/ml Sol Inj Paard Rund Varken 100ml

geneesmiddel
geneesmiddel op voorschrift
alt

over dit artikel

Cronyxin 50 mg/ml oplossing voor injectie voor rundvee, paarden en varkens. Flunixine als flunixine meglumine. Een heldere, kleurloze oplossing.

38,99
 • Tussenkomsten waarop je recht hebt, worden steeds toegepast
 • Jouw vertrouwde apotheker geeft zo nodig advies
 • Altijd een aanspreekpunt bij vragen

over dit artikel

Cronyxin 50 mg/ml oplossing voor injectie voor rundvee, paarden en varkens. Flunixine als flunixine meglumine. Een heldere, kleurloze oplossing.

gebruik

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Rund:

Het product dient intraveneus te worden toegediend. De aanbevolen dosering is 1-2 ml product per 45 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1,1-2,2 mg flunixine per kg). Zo nodig, herhalen met een interval van 24 uur gedurende maximaal 3 opeenvolgende dagen. De oorzaak van de acute ontsteking dient te worden achterhaald en met een gelijktijdige e therapie te worden behandeld.

Paard:

Aandoeningen van het skelet en het spierstelsel: Het product dient intraveneus te worden toegediend. De aanbevolen dosering is 1 ml product per 45 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1,1 mg flunixine per kg) met een interval van 24 uur gedurende maximaal 5 opeenvolgende dagen, naargelang de respons.

Pijn veroorzaakt door koliek: Het product dient intraveneus te worden toegediend. De aanbevolen dosering is 1 ml product per 45 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 1,1 mg flunixine per kg). Wanneer de koliek zich opnieuw voordoet, kan de behandeling een- of tweemaal worden herhaald. De oorzaak van de koliek dient te worden achterhaald en met een bijkomende therapie te worden behandeld.

Varken:

Het product dient als eenmalige injectie intramusculair te worden toegediend à 2 ml per 45 kg lichaamsgewicht (overeenkomend met 2,2 mg flunixine per kg). Het product dient als aanvullende behandeling te worden toegediend, samen met een gepaste antibacteriële therapie. Het injectievolume mag maximaal 5 ml per injectieplaats bedragen.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Cronyxin moet traag ingespoten worden en gebruikt worden op lichaamstemperatuur. Bij de eerste verschijnselen van bijwerkingen moet de toediening onmiddellijk gestopt worden en indien nodig een shockbehandeling gestart worden.

Vermijd intra-arteriële injectie.

WACHTTIJD

(Orgaan)vlees:

 • Rund: 10 dagen
 • Paard: 28 dagen
 • Varken: 24 dagen

Melk:

 • Rund: 48 uur

Niet gebruiken bij paarden die melk produceren voor humane consumptie.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Uit onderzoek bij runderen, uitgevoerd nadat het product in de handel werd gebracht, zijn gegevens naar voren gekomen die erop wijzen dat het gebruik van het product binnen de eerste 36 uur post partum leidt tot een verhoogde incidentie van placentaretentie. Het product mag enkel worden toegediend binnen de eerste 36 uur post partum na een baten/ risicobeoordeling door de behandelende dierenarts en behandelde dieren dienen te worden gecontroleerd op placentaretentie.

Niet gebruiken bij drachtige merries of drachtige zeugen. De veiligheid van het diergeneesmiddel met betrekking tot drachtige merries en drachtige zeugen is niet bewezen.

indicaties

Rund:

Ter verlichting van een acute ontsteking geassocieerd met bronchopneumonie.

Paard:

Ter verlichting van een ontsteking geassocieerd met spier- en skeletaandoeningen , in het bijzonder in acute tot subchronische stadia.

Eveneens geïndiceerd voor verlichting van viscerale pijn geassocieerd met koliek..

Varken:

Als aanvullende therapie bij de behandeling van respiratoire aandoeningen.

CONTRA-INDICATIE(S)

 • Niet gebruiken bij dieren die lijden aan hart-, lever- of nieraandoeningen, in gevallen waar gastro-intestinale ulceratie of bloeding kan optreden of in geval er aanwijzingen zijn van een bloeddyscrasie.
 • Niet gebruiken bij dieren die lijden aan kolieken, veroorzaakt door ileus en die met dehydratie gepaard gaat.
 • Niet gebruiken bij dieren die lijden aan chronische spier- en skeletaandoeningen.
 • Niet gebruiken bij dieren waarvan bekend is dat ze overgevoelig zijn voor het werkzame bestanddeel.
 • Niet gebruiken bij drachtige merries of drachtige zeugen.
 • Niet gebruiken binnen 48 uur voor de verwachte partus bij koeien.
 • Niet toedienen aan gelten in de paartijd, fokberen of biggen met een lichaamsgewicht van minder dan 6 kg.
 • Niet gebruiken bij paarden die melk produceren voor humane consumptie.

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rundvee, paarden en varkens.

specificaties

cnk
3011566
voorschrift verplicht
Ja
bewaring
kamertemperatuur (15°C tot 25°C)
bijsluiters