Ga naar de hoofdinhoud

Diazepam Teva Comp 60x 2mg

merk: Teva
geneesmiddel
geneesmiddel op voorschrift
Diazepam Teva Comp 60x 2mg packshot
Diazepam Teva Comp 60x 2mg productshot
1 van 2

over dit artikel

Het gebruik van benzodiazepines is enkel aangewezen als de stoornissen ernstig of
invaliderend zijn of uitgesproken leed veroorzaken.

Angsttoestanden die een medicinale behandeling vereisen.


Preventie of behandeling van ontwenningssyndroom.


Spiercontracturen in het kader van een neurologische of musculaire aandoening, spasticiteit.
Status epilepticus, febriele convulsies bij kinderen.


Tetanus.


Eclampsie.


Premedicatie en basale sedatie:


- bij loco-regionale en algemene anesthesie


- bij endoscopieën, cardiovasculaire exploraties en andere onderzoeken die een
bepaalde sedatie vereisen


Algemene anesthesie:


- inductie


- tot stand brengen van een narco-analgesie in combinatie met de gebruikelijke analgetica


Sedatie in intensieve zorgen (respirator...)

3,48
  • Tussenkomsten waarop je recht hebt, worden steeds toegepast
  • Jouw vertrouwde apotheker geeft zo nodig advies
  • Altijd een aanspreekpunt bij vragen

over dit artikel

Het gebruik van benzodiazepines is enkel aangewezen als de stoornissen ernstig of
invaliderend zijn of uitgesproken leed veroorzaken.

Angsttoestanden die een medicinale behandeling vereisen.


Preventie of behandeling van ontwenningssyndroom.


Spiercontracturen in het kader van een neurologische of musculaire aandoening, spasticiteit.
Status epilepticus, febriele convulsies bij kinderen.


Tetanus.


Eclampsie.


Premedicatie en basale sedatie:


- bij loco-regionale en algemene anesthesie


- bij endoscopieën, cardiovasculaire exploraties en andere onderzoeken die een
bepaalde sedatie vereisen


Algemene anesthesie:


- inductie


- tot stand brengen van een narco-analgesie in combinatie met de gebruikelijke analgetica


Sedatie in intensieve zorgen (respirator...)

gebruik

Dosering

De dosis moet individueel worden aangepast. De behandeling moet met geringe dosesbeginnen, die geleidelijk worden verhoogd tot een optimaal effect wordt verkregen.

In de indicatie van angst moet de behandelingsduur zo kort mogelijk zijn. Een regelmatige re-evaluatie van de toestand van de patiënt en van de noodzaak om de behandeling voort te zetten is noodzakelijk, vooral als de patiënt geen symptomen vertoont. Over het algemeen zal de behandeling niet langer duren dan 8 tot 12 weken, de periode van geleidelijke afbouw van de dosering inbegrepen.

In bepaalde gevallen kan het noodzakelijk blijken het geneesmiddel langer toe te dienen dande maximale behandelingsduur. Alvorens hiertoe te besluiten dient de toestand van depatiënt opnieuw geëvalueerd te worden.

Pediatrische patiënten

Het gebruik van benzodiazepines bij kinderen jonger dan 6 jaar mag enkel plaatsvindenvolgens de beslissing en onder toezicht van een specialist (pediater, neuropediater,psychiater, neuroloog, anesthesist, specialist intensieve zorgen), die zelf de dosis zalbepalen.

Bejaarden of patiënten met een verminderde leverfunctie:

deze patiënten moeten een verlaagde dosis krijgen en dienen in het begin van debehandeling regelmatig opnieuw geëvalueerd te worden om de dosis en de frequentie vande innamen aan te passen teneinde elk risico van overdosering door accumulatie tevermijden.

Voor de dagelijkse praktijk is de gebruikelijke dosering als volgt:

*Volwassenen: Aanvangsdosis: 5 tot 10 mg. Naar gelang van de ernst van de symptomen: 5tot 20 mg/dag. Een enkelvoudige orale dosis mag normaal niet hoger zijn dan 10 mg.*Bejaarden en verzwakte personen: De behandeling starten met de helft van de doseringvoor volwassenen en trapsgewijze verhogen in functie van de behoefte en deverdraagbaarheid.

*Pediatrische patiënten ouder dan 6 jaar: 0,1 tot 0,3 mg/kg/dag.Het volgende schema geeft ter informatie de gebruikelijke gemiddelde doses per indicatie.

indicaties

Het gebruik van benzodiazepines is enkel aangewezen als de stoornissen ernstig of
invaliderend zijn of uitgesproken leed veroorzaken.

Angsttoestanden die een medicinale behandeling vereisen.


Preventie of behandeling van ontwenningssyndroom.


Spiercontracturen in het kader van een neurologische of musculaire aandoening, spasticiteit.
Status epilepticus, febriele convulsies bij kinderen.


Tetanus.


Eclampsie.


Premedicatie en basale sedatie:


- bij loco-regionale en algemene anesthesie


- bij endoscopieën, cardiovasculaire exploraties en andere onderzoeken die een
bepaalde sedatie vereisen


Algemene anesthesie:


- inductie


- tot stand brengen van een narco-analgesie in combinatie met de gebruikelijke analgetica


Sedatie in intensieve zorgen (respirator...)

specificaties

merkTeva
cnk
2986727
werkzame stofdiazepam
voorschrift verplicht
Yes
verpakkingshoeveelheid
60
bewaring
kamertemperatuur (15°C tot 25°C)
generisch product
Yes
bijsluiters